Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Plakietka EcoSticker Filtr cząstek stałych

Wymogi dotyczące filtrów cząstek stałych w duńskich strefach ekologicznych

Filtr cząstek stałych usuwa do 80 % wszystkich szkodliwych substancji emitowanych przez duży pojazd. Filtr wyłapuje cząstki prawie każdej wielkości. Zasadniczo są to także najdrobniejsze cząstki, które uważa się za szczególnie szkodliwe dla zdrowia.

Aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie filtra cząstek stałych, należy spełnić następujące warunki:

  • Maksymalne przeciwciśnienie filtra cząstek stałych przy maksymalnej mocy silnika musi wynosić 20 kPa.
  • Filtr cząstek stałych musi redukować emisję cząstek o co najmniej 80 %.Podstawę tej wartości stanowią wyliczenia dokonane w oparciu o obowiązującą procedurę europejską.
  • Przy ciągłym użyciu filtr cząstek stałych musi zapewniać, że gęstość gazu nie przekroczy wartości K równej 0,2 m-1. Pomiar następuje za filtrem przy swobodnym przyspieszaniu.

Zasadniczo większość filtrów, które zostały zatwierdzone przez różnego rodzaju europejskie dopuszczenia, spełnia te wymogi.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.