Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Strefy ekologiczne w Danii

Duńskie strefy ekologiczne "Miljøzonen"

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Czystsze powietrze dla obywateli w duńskich miastach. To cel, któremu służyć mają strefy ekologiczne (Miljøzonen) w czterech największych aglomeracjach kraju.
Dzięki EcoStickerowi redukcji ulega zazwyczaj tylko poziom emisji pyłów, w mniejszym stopniu tlenków azotu (NOx) i innych substancji szkodliwych, które w nadchodzących latach będą najprawdopodobniej musiały być w coraz większym stopniu uwzględniane przez organy ochrony środowiska.

Samochody ciężarowe i autobusy – szczególnie te spełniające wymogi normy EURO 3, które w największym stopniu obciążają środowisko, będą musiały zostać wyposażone w filtr cząstek stałych, aby emitować mniej pyłów do atmosfery. W przeciwnym razie nie otrzymają prawa wjazdu do danej strefy ekologicznej miast. Pojazdy napędzane silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 1 i EURO 2 – jeśli chodzi o samochody ciężarowe i autobusy – muszą pozostać na zewnątrz strefy.

Oznaczenie strefy ekologicznej (Miljøzone) w Danii

Z tego powodu duńskie ministerstwo środowiska w 2006 r. uchwaliło zmianę „Ustawy o ochronie środowiska”, na mocy której gminy Kopenhaga/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus i Odense otrzymały pozwolenie do utworzenia stref ekologicznych oraz do określenia ich granic. Pojazdy wjeżdżające do stref ekologicznych, przede wszystkim szczególnie szkodliwe pod względem emitowanych spalin samochody ciężarowe i autobusy, muszą posiadać zielony EcoSticker lub, w przypadku pojazdów spełniających wymogi normy EURO 3, muszą mieć wbudowany filtr cząstek stałych. Jeżeli nie jest możliwe spełnienie tych wymogów istnieje możliwość ewentualnego przyznania na ograniczony okres dopuszczenia jednostkowego (czerwonego EcoStickera).

Dn. 01.11.2011 r. (po upływie ponad 3 lat od wprowadzenia obowiązku posiadania plakietki ekologicznej dla krajowych uczestników ruchu) wprowadzono także obowiązek posiadania plakietki w celu wjazdu do strefy ekologicznej zagranicznym samochodem ciężarowym lub autobusem. Wraz z wprowadzeniem czterech dotychczas utworzonych stref ekologicznych w największych duńskich miastach od roku 2009 obserwuje się średnio- i długoterminową redukcję emisji substancji szkodliwych dla powietrza, wspiera się użytkowanie nowych i efektywnych energetycznie pojazdów oraz eliminuje stopniowo z ruchu stare i nieprzyjazne środowisku pojazdy.