Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Kopenhaga

Strefa ekologiczna (Miljozone) Kopenha¬ga to pierwsza utworzona w Danii strefa ekologiczna. Strefa ruszyła 01.09.2008 r. i obowiązywała na początku tylko dla zarejestrowanych w kraju pojazdów typu samochód ciężarowy (N2 i N3) oraz autobus (M2 i M3) od normy EURO 3.
Strefa ekologiczna obejmuje głównie centrum Kopenhagi i gminy Frederiksberg.
Aby nie utrudniać w zbyt dużym stopniu obrotu gospodarczego/transportu promowego z oraz do Kopenhagi, jedna z dróg tranzytowych prowadzi od Nordhavnen przez strefę ekologiczną, na której jednak nie ma obowiązku posiadania EcoStickera (plakietki).
Więcej informacji na temat stref ekologicznych w gminach Kopenhaga i Frederiksberg można znaleźć na stronie prowadzonej przez miasto Kopenhaga. Mapę strefy ekologicznej można otworzyć tutaj.

Od dn. 01.11.2011 r. strefa ekologiczna Kopenhaga/Frederiksberg obowiązywała także dla samochodów ciężarowych i autobusów, które zostały zarejestrowane w kraju innym niż Dania i które następnie – tak jak pojazdy krajowe – muszą spełniać wymogi normy EURO 4, aby móc wjechać do strefy ekologicznej.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Kopenhaga – Dania
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.09.2008
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
2.700 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obowiązuje ogólnie w centrum Kopenhagi oraz w dzielnicy Frederiksberg. Aby ułatwić ruch, dla pojazdów komercyjnych oraz pojazdów jadących z portu promowego do Kopenhagi istnieje droga tranzytowa z Nordhavnen przejeżdżająca przez strefę ekologiczną, na której posiadanie plakietki ekologicznej nie jest obowiązkowe.
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App